• -
  • -
เกี่ยวกับระบบ

ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นระบบนี้เป็นระบบที่ทำการพัฒนา โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมของระบบเก่าโดยทำการปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้ทันสมัยและใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

422 ถนนมรุพงษ์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000